perjantai 28. helmikuuta 2014

Tämä on kirjoitus numero 100 (+hieman bim -sanastoa)

Jotain oli tänne pakko laittaa, jotta saa 100 kirjoitusta täyteen.

SKOL ry:n talotekniikkaprosessikaaviot alkavat saada lopullisia muotoja (ei juurikaan muutoksia vuoden 2013 tilanteeseen)

Kyse siis tästä:
http://tietomalli.blogspot.fi/2013/11/skol-ry-tate-tietomalliprosesseja.html

Ehkäpä ihmeellisin spin-off tuosta prosessikuvaustyöstä oli sanasto, jotta tiedetään mistä puhutaan.
Kommentteja otetaan mielellään vastaan, onko alla olevassa tietomallisanastossa jotain kummallisuutta?
---

Prosessikuvauksissa käytettyjen sanojen merkityksiä


2D-piirustus, leikkaus
Perinteisin menetelmin piirretty kuvaus rakennettavasta kohteesta. Työkaluna cad-järjestelmä, paperi, transparenssi tms.
3D-DWG
3-ulotteinen geometria dwg-formaatissa. Ei vaadetta älykkäälle tiedonsiirrolle.
IFC -malli
3-ulotteinen malli kohteesta, joka sisältää suunnitteluorganisaation kanssa yhteisesti sovitun geometrian ja tietosisällön käyttötarkoitukseen ja suunnitteluvaiheeseen sopivana. IFC-standardin mukainen tiedonsiirtomahdollisuus.
3D-malli
3-ulotteinen geometria. Ei vaadetta älykkäälle tiedonsiirrolle.
Asennustila
Avoin tila avaruudessa. Kuvaa sitä tilaa, jonne TATE verkostot voidaan asentaa ilman törmäilyjä rakenteisiin tai toisiin TATE-komponentteihin.
Attribuutti, Ominaisuus, Property
Komponentin rakenteellisia tai toiminnallisia ominaisuuksia tarkentava määritys, esimerkiksi ’Materiaali’, ’Tilavuusvirta’, ’Valmistaja’ jne.
Attribuuttiarvo, Ominaisuusarvo, Property value
Komponentin rakenteellista tai toiminnallista ominaisuutta kuvaava, teksti, lukuarvo tai linkki, esimerkiksi ’Ruostumaton teräs’, 2,35 dm3/s’, ’ http://www.skolry.fi ’.
Geometria
Objektin muoto, objektin tilavuusmitat
GUID
Globally Unique Identifier, objektin yksilöllinen tunnus. http://en.wikipedia.org/wiki/Globally_unique_identifier
Komponentti
Rakennushankkeeseen kuuluva laite, esim. palopelti, päätelaite, suodatin, puhallin, pistorasia, kytkin jne.
Koordinoitu yhdistelmämalli
Yhdistelmämalli, jonka sisältö on tarkastettu ja yhteen sovitettu kaikkien eri suunnitteluosapuolten kesken.
Natiivimalli, alkuperäismalli
Sovellusohjelmiston sisäinen tiedostojen tallennusformaatti. Avattavissa luotettavasti vain alkuperäisellä sovellusohjelmistolla.
Objekti
IFC-standardin mukainen komponentti
Rakennuskelpoinen talotekninen tietomalli
Tietotomalli, jonka avulla voidaan toteuttaa rakennushanke tietomallia hyväksikäyttäen siten että asennukset voidaan tehdä riittävällä tarkkuudella mallin mukaisiin asennuspaikkaehdotuksiin.
Reikävarausehdotus
TATE-suunnittelijan tekemä ehdotus, joka osoittaa halutun reiän sijainnin ja koon.
Reikävarausmalli
TATE-suunnittelijan tekemä IFC-malli, joka sisältää vain reikävarausehdotukset.
Reikävarausobjekti
TATE-suunnittelijan tekemä reikävarausobjekti, joka osoittaa halutun reiän sijainnin ja koon.
Riittävän tarkka talotekninen tietomalli
Rakennushankkeeseen osallistuvien osapuolten yhteisesti sovittu ja hyväksymä mallinnustaso tietosisällön ja geometrian osalta.
Talotekniikan toteutusmalli
 Tuotantosuunnittelun mahdollistava taloteknisiin asennusten toteutuksen malli
Talotekninen järjestelmä tai -systeemi
Kokonaisuus, joka kuvaa yhden toiminnallisen tai staattisen järjestelmän keskusosan, siirto-osan ja pääteosat. Esimerkkinä yksi ilmanvaihtokone kanavistoineen, komponentteineen  ja päätelaitteineen.
Talotekninen toteumamalli, as-built
Rakennushankkeen päättyessä yhteisesti sovitussa laajuudessa  geometrialtaan ja tietosisällöltään rakennusta vastaava tietomalli
Tietomalli
Aineellinen ja toiminnallinen kuvaus rakennuksen ominaisuuksista digitaalisessa muodossa mahdollistaen tiedon jakamisen yhteisesti sovitulla tavalla.
Tietomallinnus
Työtapa tai prosessi joka mahdollistaa tietomallien käytön yhteistyössä rakennushankkeeseen osallistuvien välillä.
Tietosisältö
Tietomallin objekteihin liitetty attribuuttitieto tai IFC standardin mukainen objektiluokka
Toteutussuunnittelun talotekninen tietomalli
Tietomalli, joka sisältää taloteknisten suunnittelijoiden näkemyksen reititystarpeista, järjestelmistä ja komponenttitiedoista. Ei sisällä urakoitsijan laitevalintatietoja tai muutoksia.
WCS-origo
AutoCAD ohjelmiston kuvaustapa ”maailmanorigosta” (world coordinate system). Kaikkien objektien sijainti tietomallissa on suhteutettu yhteisesti sovittavaan koordinaattipisteeseen, origoon.
XSR -tiedosto
Suunnitteluohjelmisto Tekla Structuresin tekemä informaatiotiedosto muille osapuolille, jossa kerrotaan esimerkiksi reikävarausobjektin tietosisällön tai sijainnin oikeellisuus.
Yhdistelmämalli
Malli, jossa on yhdistettynä useiden suunnittelualojen 3D- / tietomalleja samassa koordinaatistossa
YTV2012
Yleiset Tietomallivaatimukset 2012, www.buildingsmart.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kerro mielipiteesi, palautteen kautta saadaan eri näkökulmia