lauantai 4. helmikuuta 2012

Kurkkaus tuleviin tietomallivaatimuksiin

"Yleiset tietomallivaatimukset 2012" alkavat valmistua, kirjottajien deadline osien 1-9 kohdalta on umpeutunut.

Tämä projekti on kantanut myös nimeä "COBIM", "Kansalliset tietomallivaatimukset" ja vaikka mitä muunnoksia näistä sanoista.

Yleiskielisin nimitys lienee kuitenkin  "Senaatin uudet tietomalliohjeet", vaikka kyseessä eivät ole ohjeet, vaan vaatimukset sekä Senaatti kiinteistöt on vain yksi osapuoli muiden joukossa tässä projektissa.

Ajattelin valoittaa tässä blogissani muutamia uusia asioita, joihin otetaan kantaa osassa 4, "Talotekninen suunnittelu".

Aloitan palvelualuekaavioista.

Palvelualuekaavioita vaaditaan yleissuunnitteluvaiheessa ilmanvaihdon palvelualueista, dokumenttipohjaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelijan tulee toimittaa tilaajalle pohjakuvat, johon on esimerkiksi erivärisillä rasteroinneilla kerrottu ilmanvaihtokoneiden palvelualueet, kerroskohtaisena. AutoCAD -termein, solid-hatcheina.

Kuten tiedämme, hyvä TATE-suunnittelija tekee tämän lisäksi paljon muitakin palvelualuekaavioita, mutta vaatimuksena on minimissään iv-koneiden alueet. Dokumenttipohjainen tekotapa ei kuitenkaan liity mitenkään tietomalleihin. Tietomallipohjaisten palvelualuekavioiden teko vaatii vielä erikoisosaamista (ja joissakin tapauksissa myös ohjelmistoinvestointeja, arkkitehdin työkaluja), jota ei kenties ole olemassa kaikkialla suomenniemen alueella. Siksi vaatimuksissa aloitetaan tämä asia ensimmäiseltä portaalta - dokumenttipohjaisuudesta.

Tietomallipohjaiset palvelualuekaaviot koostuvat tilaobjekteista, jotka ovat ryhmitelty joukoksi -> lopputuloksena IFC-tiedostoon voidaan tallettaa IfcZone -tyyppisiä tilaryhmiä, joita voidaan käsitellä esim. Simplebimillä, Solibrilla tai muulla, "hyvinvarustellulla" IFC-tiedostojen tarkasteluohjelmistolla.

(Sivuhuomiona, että Tekla BIMsightillä en saanut palvelualueita näkyville. Softa kyllä luki ne, eli objektipuussa olivat Zonet näkyvissä, mutta en pystynyt (tai osannut) visualisoida niitä ruudulle. Jos sammutti spacet, niin lähti kokorakennus pois, vaikka Zonet olivat päällä. Jos joku Teklalaisista tätä blogia lukee, niin vinkatkaahan, olenko EVO (ei vaan osaa) vai onko kyseessä "feature". Ohjelmaersio oli 1.4.1.)

Rakennuksen kaikkien kerrosten palvelualueita voidaan tarkastella IV-konekohtaisesti, jolloin hahmottuu paljon paremmin se, minne kaikkialle IV-kone vaikuttaa.

Samaa tekniikkaa voidaan käyttää mihin tahansa alueeseen, joka koostuu tiloista. Samalla tekniikalla voidaan havainnollistaa TATE-tekniset tilavaraukset. Tehdään arkkitehdin mallintamista konehuoneista, jakokeskuksista, kuiluista, hormeista ja muista teknisistä tiloista omat palvelualueet, jolloin ne voidaan visualisoida ifc-katseluohjelman kautta.

Ja koska kyseessä on tietomalli, käyttötarkoitukset eivät lopu tähän. Kun tietomallipohjainen kaavio otetaan käyttöön kiinteistöjen ylläpidossa, voidaan tilalta suoraan kysyä "minkä jakokeskuksen ja iv-koneeen piiriin kuulut?". Näin esimerkiksi tilamuutosten aiheuttamat häiriöalueet muihin tiloihin selviävät välittömästi. Ei tarvitse kaivaa vanhoja, päivittämättömiä piirustuksia arkistoista. Muutostyöt voidaan suunnitella huomattavasti paremmin, kun kokonaisuuteen liittyvät faktat on tiedossa heti suunnittelun alkuvaiheessa.

Kun ollaan saatu selville iv-koneen palvelualue, voidan ottaa näkymä iv-kanavistoon. Nähdään, miten kanavistot kerroksessa kulkevat - voidaan päätellä, mistä kohtaa kytkentäkanavat pitää katkaista aiheuttamatta häiriötä muille tiloille.

Tai toinen huoltomiehen perustehtävä: asiakas valittaa, että ilma ei vaihdu. Ensimmäiset kysymykset ovat, mikä IV-kone, missä on palopelti? Molemmat selviävät tietomallitarkastelun avulla, käyttäen IFC-tiedostojen katseluohjelmistoa.

Tietomallipohjaisen palvelualueen käyttötarkoituksia rajoittaa ainoastaan mielikuvitus. Tämä tapa toimia  tuo mielestäni uusia ulottuvuuksia tietomallien tarkasteluun - ei aina tarvitse katsella seiniä, ikkunoita tai kanavia. Riittää, että tutkii tilaobjektien tietosisältöä ja niistä muodostettuja kokonaisuuksia.

Tilaobjektien hyötykäytössä olemme vasta alkuvaiheessa. Niistä seuraavissa kirjoituksissa lisää, kun avaan hieman "vaatimusmalli" -käsitettä.

Viikon kuvat, palvelualueet Solibrissa:


IV-koneiden palvelualueet

TATE-tilavaraukset, näkyvillä kuiluja, sähkötiloja ja IV-konehuoneet


Yhdistetty IV-kanavistomalli sekä IV-koneiden palvelualuekaavio


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kerro mielipiteesi, palautteen kautta saadaan eri näkökulmia