torstai 5. huhtikuuta 2012

YTV 2012: TATE-Vaatimusmalli

Yleisten tietomallivaatimusten (http://buildingsmart.fi/8) osassa 4, kappaleessa 3 puhutaan TATE-Vaatimusmallista.

Aihe on käsitelty aika kevyesti, tämä kappale voisi olla kokonaan omana osiona YTV2012 vaatimuksissa.

Olen välillä ihmetellyt, kuinka ammattitaidottomasti  suunnittelua tilataan sekä valvotaan. Tilaajalla pitää olla vaatimuksia siitä, minkälaisen rakennuksen he haluavat. Jos he eivät ole ammattilaisia rakentamisessa, niin suunnittelijan tulee kertoa heille, mitä he haluavat.

Tuo ei ole monimutkaista, vaan varsin yksinkertaista asiakkaan palvelemista - tehdään sitä mitä on tilattu.

Asiakkaalle kerrotaan vaatimusmallin avulla, mitä he tulevat saamaan. Vaatimusmallin kautta voidaan keskustella sisälämpötilat, puhtaustasot sekä yli-/alipaineisuudet ennen, kuin suunnittelua on varsinaisesti edes aloitettu.

Olen itse mokannut eräässä kohteessa vaatimusmallin tekemisen. Asiakas halusi tilaan "jäähdytetyn tuloilman". En tajunnut tarkentaa asiaa, vaan käytin alueen iv-konetta, jossa on jäähdytyspatteri. Kyseessä oli laboratoriorakennus ja vastaanoton jälkeen käyttäjä roudasi tilan täyteen erinäistä teknisiä laitteita. Sisälämpötila karkasi käsistä.

Kun asiaa selvitettiin, viitattiin huonekorttiin, jossa oli vaade "jäähdytetylle tuloilmalle". Yritä siinä sitten selittää, että erillisjäähdytystä ei oltu suunniteltu, kun olin tajunnut asian väärin.

Vaatimusmalli on yksinkertaisuudessaan excel -taulukko, jossa on kerrottu tilatyypin suunnitteluperusteet. Joissain piireissä sitä kutsutaan sisäilmataulukoksi.

Tietomallipohjaisen vaatimusmallin suunnitteluperusteet ovat liitetty esim. tilaobjektiin (IfcSpace). Suunnitteluperusteina voi olla esim. tilan max.lämpötila kesäaikana, tilan ilmamäärä rakennusmääräyskokoelman mukaisesti l/s /m2 tms.

Tietomallipohjainen vaatimusmalli mahdollistaa sen, että suunnittelun edetessä vaatimusten toteutumista voidaan tarkastella siihen soveltuvilla ohjelmistoilla. Ihmisen ei siis tarvitse erikseen excelistä tarkastella, että täyttääkö suunnitelma vaatimuksia, vaan tietokoneen voi valjastaa tarkastustyöhon. Ne tilat, jotka eivät täytä vaatimuksia, värjäytyvät esim. punaiseksi.

Tämä tekee vastaanottovaiheessa tilojen vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen kohtalaisen yksinkertaiseksi. Valitettavasti en ole vain koskaan nähnyt, että kohteen vastaanottaja olisi verrannut toteutuneita ilmamääriä tai jäähdytystehoja (huonejäähdytyksen nestepiirin "l/s"arvoja) suunnittelun alkuvaiheessa annettuihin vaatimuksiin.

Vaatimusmallin käsittely kehittyy projektin etenemisen myötä. Vaatimuksista tulee tavotteita, tavotteista tulee simuloituja arvoja ja niistä taasen suunnitteluarvoja. Loppupeleissä voidaan puhua mitatusta arvosta sekä vaatimusten toteutumisesta.

Yksinkertaistaen:
Tilan max. lämpötilavaade: 26oC kesällä
Olosuhdesimulointi kertoo, että tämä toteutuu ilmamäärällä 28 l/s ja erillisjäähdytyksellä 386W
Suunnittelija päättää, että tilan arvot ovat 30 l/s ja 400W
Urakoitsija mittaa tilasta 29 l/s ja 430W
Tilan lämpötila on mitoituskelissä alle 26°C

Voidaan todeta, että tila on täyttänyt vaatimukset sisäilmaolosuhteiden toteutumiselle.

Vaatimusmalli on tehnyt tehtävänsä.

Viikon kuva:


Tietomallipohjainen vaatimusmalli, mitä tummempi väri, sitä enemmän ilmaa / neliömetri tilaan tungetaan:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kerro mielipiteesi, palautteen kautta saadaan eri näkökulmia